برنج خوب شمال را چگونه طبخ کنیم

برنج خوب
امتیاز خود را ثبت کنید تا از تخفیف بهرمند شوید!!

برنج خوب شمال را چگونه طبخ کنیم ما را بر آن داشت که تا حد توان و با صداقت تمام اطلاعاتی را در اختیار شما مصرف کننده محترم قرار دهیم تا بتوانید برنج خوب شمال را به بهترین شکل ممکن طبخ کنید و رضایت همه را از نوع طبخ خود بدست آورید.

برنج خوب را چگونه طبخ کنیم؟

برنج خوب را چگونه طبخ کنیم که به صورت قد کشیده و بهترین نوع طبخ باشد.

که تحسین همه را بر بی انگیزد روش پخت برنج ایرانی به دو صورت آبکش و کته است که  هر کدام از این روش ها  اصول و قواعد خاص خود را دارد که هم به صورت نوشتاری و هم برای سهولت بیشتر شما ویدیو آموزشی را هم در مرکز برنج ایران قرار داده ایم که به شرح زیر است:

  • روش آبکش
  • روش کته

روش اول روش آبکش

در روش آﺑﮑﺶ ﺑﺮﻧﺞ خوب را ﯾﮏ ﺗﺎ دو ﺳﺎﻋﺖ در آب وﻟﺮم و ﻧﻪ ﺳﺮد و ﻣﻘﺪاری ﻧﻤﮏ ﻗﺮاردھﯿﺪ.

ﺳﭙﺲ آب ﺑﺮﻧﺞ را ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﺮده و ﺑﺮﻧﺞ ﺧﯿﺲ ﺧﻮرده را درون آب در ﺣﺎل ﺟﻮش می ریزیم ﭘﺲ از ﻧﯿﻢ ﭘﺰ ﺷﺪن ﺑﺮﻧﺞ، آن را درون آﺑﮑﺶ رﯾﺨﺘﻪ و ﯾﮏ ﻟﯿﻮان آب ﺳﺮد روی ﺑﺮﻧﺞ می ریزیم ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ آب ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺎﻣﻼ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺧﺸﮏ درآﻣﺪ، ﺑﺮﻧﺞ را درون ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ می ریزیم و آن را روی ﺷﻌﻠﻪ ﮐﻢ قرار دهید پس از حدود ۳۰دقیقه دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺷﻤﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

روش دوم روش کته

در روش ﮐﺘﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺮﻧﺞ را ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﺗﺎ دو ﺳﺎﻋﺖ در آب وﻟﺮم و ﻧﻪ ﺳﺮد و ﻣﻘﺪاری ﻧﻤﮏ ﻗﺮاردھﯿﺪ. ﺑﻪ ازای ھﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞ خوب ﮐﮫﻨﻪ ﯾﮏ و نیم ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ آب وبه ازای هر پیمانه ﺑﺮﻧﺞ خوب نو یک پیمانه آب بریزید برنج را روی ﺷﻌﻠﻪ زﯾﺎد ﻗﺮار داده و ﮐﻤﯽ روﻏﻦ اﺿﺎﻓﻪ کنید ﺣﺮارت زﯾﺎد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ آب ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺷﻮد (اﯾﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺣﺪود ﭘﺎﻧﺰده دﻗﯿﻘﻪ ﭘﺲ از ﺟﻮش آﻣﺪن آب اﺳت) ﺳﭙﺲ ﺷﻌﻠﻪ ﮔﺎز را ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺞ خوب ﮐﺎﻣﻼ دم ﺑﮑﺸد ﺣﺪود ﺳﯽ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺪون ﺗﻪ دﯾﮓ( و ﺣﺪود ﭼﮫﻞ دﻗﯿﻘﻪ )ﺑﺎ ﺗﻪ دﯾﮓ.

خرید برنج

خرید برنج خوب ایرانی را در مرکز برنج ایران داشته باشید.

برنج های با کیفیت، مرغوب شمال ایران را به صورت عمده و با ارزان ترین قیمت ممکن

در بازار در بسته بندی های که به شرح زیر است:

  • بسته  بندی ۵ کیلو گرمی
  • بسته بندی ۱۰ کیلو گرمی
  • بسته بندی ۱۵ کیلو گرمی
  • بسته بندی ۲۰ کیلو گرمی
  • بسته بندی ۳۰ کیلو گرمی

خریداری نمایید و از طریق باربری های معتبر در محل مورد نظر خود تحویل بگیرید حال برای اطلاعات بیشتر با مدیر فروش مرکز برنج ایران آقای جهانتیغ در ارتباط باشید.

برنج خوب

قیمت برنج خوب و اعلای ایرانی

قیمت برنج خوب و اعلای ایرانی و قیمت برنج خوب شمال درمرکز برنج ایران پیدا می کنید.

و قیمت برنج خوب هاشمی، طارم دمسیاه، طارم فجر، حسن سرایی، شیرودی، علی کاظمی، سنگ طارم، نیم دانه و لاشه را به صورت روزانه و آنلاین در لیست قیمت برنج مرکز برنج ایران مشاهده نمایید و برای خرید برنج خوب ایرانی و اینکه برنج خوب چه خصوصیاتی دارد و برنج خوب چه برنجی است و برنج خوب از کجا بخرید با ما در این مرکز همراه همیشگی باشید.

برنج خوب

 

 

1 دیدگاه برای “برنج خوب شمال را چگونه طبخ کنیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *