افزایش قیمتی که بنا بر نرخ‌های اعلام شده از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و ‌تولیدکنندگان در طول حدودا یک ماه اخیر برای برنج ایرانی حدود ۲هزار و ۷۰۰ تومان و برای ‌انواع برنج وارداتی اعم از برنج پاکستانی هندی و تایلندی حدود حداقل ۳‌هزار تومان است. این‌ ‌در حالی است که مشاهدات میدانی «شهروند» از سطح بازارها و مراکز فروش انواع برنج در پایتخت ‌افزایش قیمتی بیش از اینها را نشان می‌دهد.‌((قیمت برنج فجر))

مقایسه قیمت انواع برنج طی یک ماه گذشته

با توجه به آمارهای سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انواع برنج باسماتی پاکستان که ‌حدود یک ماه پیش به صورت میانگین با قیمت کیلویی ۱۲هزار تومان فروخته می‌شد، روز گذشته ‌به صورت میانگین کیلویی ۱۳‌هزار تا ۱۶هزار و ۵۰۰ تومان فروخته شد. انواع برنج هندی نیز در ‌همین بازه زمانی به صورت میانگین از کیلویی حدود ۸‌هزار تومان به کیلویی حدود ۹‌هزار تومان در ‌کمترین حالت و تا ۱۳هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است.

قیمت برنج فجر
قیمت برنج فجر

قیمت برنج فجر هایلی

به عنوان یک دانه غلات ، برنج اهلی پرمصرف ترین غذای اصلی برای بیش از نیمی از جمعیت انسانی جهان ،  به ویژه در آسیا و آفریقا است. این کالا پس از نیشکر و ذرت سومین کالای کشاورزی در جهان است. از آنجایی که بخش های قابل توجهی از محصولات نیشکر و ذرت برای اهدافی غیر از مصرف انسان استفاده می شود، برنج مهمترین محصول غذایی از نظر تغذیه و کالری دریافتی انسان است و بیش از یک پنجم کالری مصرفی انسان در سراسر جهان را تامین می کند. انواع زیادی برنج وجود دارد و ترجیحات آشپزی در منطقه متفاوت است.

روش سنتی برای کشت برنج، غرقابی کردن مزارع در حین یا پس از کاشت نهال های جوان است. این روش ساده نیاز به برنامه ریزی صحیح آبیاری دارد، اما رشد علف های هرز و گیاهان آفاتی را که دارای حالت رشد غوطه ور نیستند، کاهش می دهد و از حیوانات موذی جلوگیری می کند. در حالی که غرقابی برای کشت برنج اجباری نیست، تمام روش های آبیاری دیگر نیازمند تلاش بیشتر در کنترل علف های هرز و آفات در طول دوره رشد و رویکرد متفاوت برای کوددهی خاک است.

روش سنتی برای کشت برنج، غرقابی کردن مزارع در حین یا پس از کاشت نهال های جوان است. این روش ساده نیاز به برنامه ریزی صحیح آبیاری دارد، اما رشد علف های هرز و گیاهان آفاتی را که دارای حالت رشد غوطه ور نیستند، کاهش می دهد و از حیوانات موذی جلوگیری می کند. در حالی که غرقابی برای کشت برنج اجباری نیست، تمام روش های آبیاری دیگر نیازمند تلاش بیشتر در کنترل علف های هرز و آفات در طول دوره رشد و رویکرد متفاوت برای کوددهی خاک است.

قیمت برنج فجر
قیمت برنج فجر