آرشیو برچسب های: صادرات بهترین برنج

صادرات برنج به عمان و ۴ ترفند صادراتی

زندگی روزمره و آداب و رسوم اجتماعی عمان یک جامعه قبیله ای است، اگرچه نفوذ قبیله ای به تدریج در حال کاهش است. جمعیت عمدتاً مسلمان اباحی آن، آداب و رسوم اجتماعی را رعایت می کنند که – اگرچه هنوز طبق استانداردهای غربی محافظه کار هستند – به طور قابل توجهی سختگیرانه تر از عربستان سعودی همسایه است. ( مثلاً مصرف مشروبات الکلی […]